Forskningsbygning i Måløv

Viuff Anlæg A/S udfører i en fagentreprise in situ beton delen, for byggeriet af en ny 1350 m2 fritstående bygning i 4 etager inkl. kælder.

Bygningen indeholder kælder (med omklædning, toiletter, teknikrum, plads for fremtidige klimafaciliteter, m.v.), stueetage (laboratorier, kontorer, mødelokaler, toiletter, m.v.), 1. og 2. sal (kontorer, mødelokaler, toiletter, m.v.).

Viuff Anlæg A/S udfører jordstøbte fundamenter med pre-svejste armeringskurve, bundplader, elevatorgrube i kælderniveau. Efterfølgende udføres isolering og fuld radonmembran, samt armering og støbning af terrændæk i forskudte plan. Der udføres desuden in-situ støbte vægge til en lysgaard, samt membran og isolering af alle kælderydervægge.

Opgaven udføres med en komprimeret tidsplan, hvorfor der stilles høje krav til koordinering og planlægning imellem alle entreprenører, samt grundig kvalitetssikring, der sikrer at vi leveret arbejde der matcher projektets høje kvalitetskrav.

Bygherre:
Anonym
Ydelse:
Beton arbejde i fagentreprise
Rådgiver:
Anonym
Periode:
Oktober 2022 – Januar 2023