VEKS Risø

Viuff Anlæg A/S har i en hovedentreprise for VEKS stået for nybyggeriet af den nye varmecentral beliggende ved Risø i Roskilde.

Varmecentralen er opført i eget bygværk i forlængelse af VEKS´ nye fjernvarme-vekslerstation umiddelbart øst for Risøs gamle kraftvarmecentral, der nedlægges.

Bygherre:
VEKS
Ydelse:
Hovedentreprise
Rådgiver:
Niras
Periode:
April 2016 – Jan. 2017